Email: rotaract.osijek@gmail.com
Adresa održavanja sastanaka Ul. kneza Trpimira 16, 31 000 Osijek
Adresa klubaEuropske avenije 6,  31 000 Osijek
OIB91831706972
IBANHR4025000091102067944